HOME

Artikler/ bygge prosjekter

Blogger om lyktebygging

Lyktedeler med beskrivelse

Download

Kontakt info

Andre DIY PROSJEKTER

Eloksering


Elokseringsbeskrivelse i step bye step.

Advarsel: Eloksering medfører bruk av syre som kan påføre deg store skader. Ikke gjør dette dersom du ikke veit hva du driver med.


Dette er kun en beskrivelse og ingenting som står her er en ren fasit. Får du ikke farge til å sitte, se på feil kilde lista!


Generelt:

Ved eloksering av aluminium dannes det et oksidsjikt på overflaten. Oksidet beskytter mot korrosjon. Et annet navn på denne prosessen er anodisering (pga. at godset koples til anoden). Selve elokseringen skjer i svovelsyrebad.


Utstyr:

1: Baljer

Første må man skaffe seg nok baljer detter er viktig siden man skal ha til syrebadet, vaske/dypebad, fargebad, kaustisksodabad, etterfargingsbad, kjølebalje, mm... Bruken av disse vil vi komme til senere.


2: Syre

Her bruker vi vanlig ren batterisyre dvs svovelsyre. Hvis du liker å regne i mol skal du ha 1,5M styrke eller ca 15-30%. Hvis du er usikker på syrestyrken, bruk en syremåler den skal være mellom gul og grønn på skalaen.

Husk å blande med syre i vann og ikke omvent samt litt syre av gangen! NB! Se advarsler i bunn av teksten.


3: Strøm

Bruk gjerne en bil/traktorlader som du kan regulere strømmen med.

Spenning 6-30V, stryke mellom 1-50A. mer strøm A raskere går det, men det vil også gasse mye. Det er knallgass som blir dannet så vær forsiktig med anntennelsekilder. Det vil også bli utviklet MYE varme i syra hvis man kjører på med mye A og store alu biter!


4:Farge

Her bruker man vannløselige farger som løses i vann. Samme type farge som man bruker på kler. Hedings farge som er vanlig i butikkene fungere på ett vis, men har for store fargepartikler til at man får et fint resultat! Paduro-hobby har noen farger som fungere fint. Styr unna batik blå og svart hvis du ikke vil ha lilla og brun som sluttresultatet. Hvis du skal ha blå eller ren svart må du se etter andre farge merker. En god indikasjon på hvordan fargen kommer til å se ut til slutt er å se på fargen gjennom en gjennomsiktig flaske og se hvordan fargen blir når du vipper på flasken og ser hvordan fargen er opp mot lyset. Er fargen oppgitt blå og ser lilla ut, da blir biten lilla! Her er det mye prøving og feiling!

Man kan kjøpe farge fra proffe elokserer eller fra feks USA, men det koster normalt litt kr.


5:Vaske middel

Vasking av aluminiumsbiten er viktig for å hindre at fett og andre gjenstander skal hindre resultatet i å bli dårlig. Her er det et par metoder, det vanligste er å grov rengjøre biten med en børste så spyle den før man eventuelt kjører den en runde med høy temperatur i oppvaskmaskin eller bruker kaustisksoda bad. Sistnevnte er enklest hvis man ikke har en oppvaskmaskin tilgjengelig.


6: Sandpapir

Dette bruker man til å gå over siste finish før selve elokseringa begynner

Korn størrelse 600 og opp er fint. Høyere tall jo blankere overflate! Bruk gjerne våtslipepapir det gir best resultat.


7: Luftpumpe

Dette er ikke noe must, men en akvarier luftpumpe kan gi et bedre elokserings resultat siden den både kjøler og hindre at elokseringsdelen får et belegge av slagg under selve elokseringa. Lager sirkulasjon i syrebadet!


8: Kontakttråd

Dette er en veldig viktig del som ikke må overses! dårlig kontakt kan gjøre hele elokseringa bortkastet. Her bruker man normalt aluminiumstråd eller eventuelt andre innretninger som gjør at man får god kontakt mellom biten man skal eloksere og pluss pol. Ikke bruk for tynntråd for da kan man risikere at tråden blir spist opp og biten mistes ned i syrekaret under elokserings prosess.


9: Bly

Blyet fungere som en anode i selve elokserings prosessen. En tommelfinger regel er å ha en dobbel så stor overfalte med bly som selve alubiten! Blyplater kan man få hos blikkenslagere eller andre som bruker bly! Du kan selv smelte om bly fra bildekk lodd til tynne plater hvis ikke annet er tilgjengelig, spør der de skifter bildekk!


10: Kokeapparat og kjele

Dette er for å lukke porene i aluminiumen etter elokseringa så fargen blir permanent. Det du trenger er en stor nok kjele til delen/ene og vann!


11: Verneutstyr

Dette er viktig siden gassen som dannes og syra i seg selv ikke er særlig helsefrembringene. Syra spiser organisk materiale som bomull. Du må ha god ventilasjon.


Minimum bruk av værneutstyr:

*Værnebriller/ skjærm

*Gummihansker

*Pustemaske og ventilasjon

*Klær du ikke er så glad i eventuelt kjeledressHvis du nå har alle delene klare, kan du begynne med følgene:

1: Sett opp baljene og bland ut syra, sett den ett sted hvor den ikke kan velte.


2: Fyll en balje som er større med kaldtvann slik at syrebadet får god plass oppi, dette er til kjøling av syrekarret under eloksering, og er et viktig element for god elokserings resultat. Hvis mulig lag et system så syrekarret ikke kan velte oppi vannbadet. Dette hindre også litt syresprut.


3: Brett blyet over kanten på syrebadet og la så mye som mulig stikke nedi syra.


4: Bland ut fargen, her er det egentlig helt opp til deg selv hvor mye vann du velger å bruke, men mer vann jo lysere farge.


5: Sett opp en balje med kaustisk soda for finrengjøring, bland ut kastisk soda i vann. Bruk nok vann til at ca 2 spiseskjeen med pulver blir oppløst.


6: Sett opp to baljer til med vann, disse skal brukes till skylding mellom syra og fargen samt mellom fargen og koking.


7. Sett alt klart så det bare å koble på strømmen når du har gjort ferdig delen.


Klargjør delen:

1: Slip over delen du skal eloksere til den ser bra. Skyll delen godt i vasken brukt eventuelt tannbørste hvis den har steder som er vriene å komme til.


2: Fest delen du skal eloksere til den eventuelt alutråden som den skal henge i. Merk; Det er veldig viktig at delen og feste aluen og der den skal sittefast er ren og gir god kontakt, samtidig ikke så lett løsner fra hverandre. Det kan være en fordel å bøye til eventuelle festetråd før man begynner. Husk at alutråden spises i syren og at biten vil dette av dersom du ikke gjør dette skikkelig.


3: Dypp delen i kaustisk soda 10-15 sek. Jo lengre du gjør det jo matter blir overflaten.


4: Skyll delen godt i rennene kaldt vann, gjerne under en vask.


Selve elokseringen:

1: Monter delen på plusspolen kabelen


2: Legg delen nedi balja, det skal ikke kontakt mellom balja og alubiten eller blyet!


3: Sett på sirkulkasjonen, prøv å legge luftslanget så langt bort, men likevel nærme nok til å få en rundtgående strøm i syra!


4: Sett på minus på blyet og skru på strømmen. Bruk 12V og ca 10A i starten. Hvis du har et stort syrebad og godt med kjøling kan du kjøre på med heftigere strøm. Man må for all del unngå at syra blir over 35c for da lukker porene seg like fort som de åpnes, fargen vil da ikke ha noen porer å gå inn i!


5: Se etter små boble på biten du elokserer dette gir deg en indikasjon på om du har en god kontakt mellom eventuelt alufeste og aluminiumsbiten. Du kan også se på ampermetere på laderen om du har god kontakt, siden den normalt står høyere når en større overflate har kontakt nedi syra! Blir omtrent som en kabel cm2, jo mer strøm som skal igjennom, jo tykkere kabel!


6: Tiden i syrebade er veldig varierende, alt etter syrestyrke ,strømstyrke, størrelse på del osv. Jeg har brukt fra 15min til 2 timer. Ingen fasit her, prøve å feile er tingen! Noen steder står det at man skal ta ut delen når det har sluttet å boble, eller når ampæren synker, men jeg har aldri fått til det. Før den tid er alubiten spist opp av syra!


7: Koble fra og ta biten opp når du mener det er bra nok.


8: Skyll biten godt i vannbadet eventuelt bruk springen.


9: Legg biten nedi fargebadet. Hvis du nå har gjort riktig skal fargen feste seg på delen du kan sjekke dette ved å ta opp biten etter en 10 sek å se om fargen renner av eller henger på. Hvis det ikke funket, begynn på nytt og se feilkilde tabellen. Hvis det funket kan du la den ligge i 10-30 min avhengi hvor sterk farge du vil ha.


10: Skyld biten etter farging.


11: Putt delen i kjelen med kokene vann, la den ligge i ca 40-60min.

Dette for å lukke porene i aluminiumen og fargen blir permanent. Det vil gå av litt farge under koking, det er helt normalt. Sealer kan brukes, men jeg kan ikke noe om det! Kokene vann funker meget bra og er gratis.Gratulerer hvis du fikk farge til å sitte er vel du i hundre nå!


Dersom du ikke ble fornøyd med elokseringen eller vil bytte farge, så er det bare å legge delen i badet med kaustiksoda. Da «renner» elokseringen av. Og du kan eloksere på nytt.


Feilkilder:

Det er mye som kan gå galt og mange faktorer som spiller inn, alt dette kan gjøre at elokseringa går i dass dvs fargen ikke fester.


For det første, syra må være av riktig type, ingen andre syrer en svovelsyre fungerer.


Kjøling av syrebadet er viktig, blir det varmt nok hindrer det at porer blir dannet i aluminiumsoverflaten.


Fargen må være av en type som er fin partikklet og kan trenge inn i porene i aluminiumen.


Ikke all aluminium kan elokseres! Støpe aluminium blir svart i kaustisk soda. Blir den svart, gi opp!


Fargetbadet skal være så kaldt som mulig.


Ingen andre metaller en aluminium og bly skal oppi syrekarret.


Varme er en stor synder og har ødelagt mange elokseringsforsøk.

Eneste gangen man skal ha varme over 30C er ved koking.


Advarsel:

Ved eloksering dannes både hydrogen og oksygen. Selv om temperaturen ikke er mer enn ca. 18-22°C, river gassen med seg dråper fra badet til en badtåke. Som katode benyttes blyelektroder. Det benyttes lavspent likestrøm, og det ansees derfor ikke å være elektriske farer ved eloksering.

Som etterbehandling benyttes dypping i 90-99° vann eller behandling med damp.

Svovelsyre: Ved oppvarming oppstår damper som kan forårsake etsing i hud, øyne og pusteveier. Likeledes forårsaker kontakt med væsken etseskader.

Sikkerhets tiltak:

I dette avsnittet er det listet opp en del vernetiltak som er av generell art , og som kan benyttes i flere av prosessene.

 • Informer alle som er med om den helserisiko som finnes.

 • Bruk håndkrem, vernehansker, -briller, -ansiktsskjerm, -forkle, -sko. Påse at verneutstyr er av materiale som egner seg for formålet.

 • Ha dusj og øyespyleutstyr lett tilgjengelig.

 • Kontroller avsugningshastighet når du bruker avtrekk 0,2-0,75 m/sek. T

 • Dekk til badene når disse ikke benyttes. (Plastballer eller deksler.)

 • Heng godset opp slik at ingen "lommer" blir fylt opp med badvæske når godset tas opp av badet.

 • Rigg til utstyret slik at det ikke er nødvendig å bøye seg over badene.

 • Hell syre i vann, ikke omvendt.

 • Søl på gulv bør fjernes snarest.

 • Hold laveste badtemperaturer og kjemikaliekonsentrasjoner.

 • Bruk helst pumpeomrøring eller lav hastighet ved luftomrøring.

 • Bruk lav strømtetthet. Dette vil ofte redusere dannelse av gass og badtåke.

 • Oppbevar syrer og kjemikalier forsvarlig.

 • Innfør sveise- og røykeforbud i alle arbeidslokaler. (Løsemidler, fare for brann, personlig hygiene kan hindre forgiftning.)