MOD - 2x3W Luxeon LED av Morten Dyrstad

Her er kildene som jeg brukte for å bygge denne lykten.

http://www.elfa.se/no/index1.html

http://www.lumileds.com/

http://www.flashlightreviews.com/mods/mods_index.htm

http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?f=45

 

Deleliste:

Lykten er en gammel technisub RAGGIO, som jeg hadde liggende. Den har magnetbryter og pæreholder for 8 stk AA batterier. Batteriene er koblet 4 og 4 slik at man har 2 uavhengige kretser.

LED pære og linser er kjøpt fra elfa. ordre nr. LED 75-113-55, Linse1 75-211-15, Linse2 75-211-72. Kjøleplaten er dreiet slik at den limes fast til batteripakken, og fungerer som pæreholder, og kjøleribbe for LED pærene. Linsene har holdere slik at du bare kan trykke disse på plass over LED pærene. De sitter ikke så godt fast, så lykte glasset skrues ned til linsene for å holde de fast. Tykkelen på kjøleribben er tilpasset for dette.

Kjøleribben har 4 stk. 6 mm. skruer som holder fast LED pærene. Mellom pærene og kjøleribbene er det viktig å bruke termisk pasta slik at temp. strømningen er best mulig. Min lykt er bygget uten el. syring og da er dette veldig viktig for å holde temp. nede på pærene. Ved for høyde temp. ødelegger man pærene.

Pærene er loddet til batteriholderen som 2 separate kretser. Så dersom den ene kretsen skulle feile så lyser den andre uavhengig. 

Når man ikke har el. styring på pærene så må man bruke motstandere. Se Luxeon sin beskrivelse her:

http://www.elfa.se/pdf/75/07511355.pdf

Man kan også regne ut hvor stor motstanderen skal være med ohms lov.

(Vs-Vr) / I = R

Vs = Volt batteri,   Vr = Volt for LED,   I = Amps for LED,   R = motstanderen du trenger.

Jeg bruker 4 AA batteri som er 4X1,5V = 6V. Pærene trenger 3,7V og trekker 1000 mA (1A)

(6-3,7)/1= 2,3 ohm. Denne settes inn mellom LED og batteriet.

Har laget et enkelt regneark der du bare setter inn verdiene så får du ut størrelsen på motstanderen. Der er også en forklaring med slik at du får tallene inn i rett benevnelse. Du kan hente filen her

Jeg har brukt 2 forskjellige typer linser for å få både spredning og fokus. Den ene er på 6 grader horisontalt og vertikalt.  Den andre er 6 grader horisontalt og 25 grader vertikalt.  På bildene under bruker jeg bare en og en pære. Man ser tydelig forskjell på linsene.

 

Lykten virker kjempebra og jeg er veldig godt fornøyd med lyset fra denne lykten.

Trur nesten jeg må bygge en større LED lykt ...